Fondskapital

 
Fondskapitalen stammer fra tilskud fra Vækstforum Sjælland/Region Sjælland, EU's Regionalfond samt i mindre omfang fra Erhvervs- og Byggestyrelsen.
 
Vækstforum Sjælland
Region Sjælland
 
 
Den Europæiske Fond For Regionaludvikling