Partnere og netværk

 
Symbion Management A/S er partner i projektet. Symbion varetager vækstprogrammet Accelerace, der er et internationalt forretningsudviklingsforløb, som tilbydes danske opstarts- og mindre virksomheder. Målet er at give deltagerne indsigt i kunder, konkurrenter og markeder.
 
Det er aftalt med Symbion, at virksomheder, der har fået tilført kapital fra CAPNOVA Invest Zealand, får tilbudt et udviklingsforløb under Accelerace-programmet.
 
 
 
 
 
Endvidere er følgende tilknyttet som netværksdeltagere:
 
 
 
 
Endvidere deltager RUC og Risø/DTU på lige fod med netværksdeltagerne i kraft af de to institutioners tilknytning til CAT Fonden.
 

Roskilde Universitet
Risø DTU