Baggrund

 
CAPNOVA Invest Zealand er stiftet af CAT Fonden og forvaltes af CAPNOVA A/S. Bestyrelsen for CAPNOVA Invest Zealand har ansvaret for den overordnede linje, mens beslutninger om konkrete investeringer træffes af bestyrelsen for CAPNOVA A/S.