CAPNOVA

 
CAPNOVA Invest Zealand indgår i et samspil med CAPNOVAs øvrige investeringsinstrumenter.

CAPNOVA har igennem årene medvirket til etablering af ca. 85 innovative vækstvirksomheder, der sammenlagt har fået tilført i størrelsesordenen 725 mio. kr., heraf i størrelsesordenen 600 mio. kr. fra private investorer. CAPNOVA indgår aktivt i bestyrelsen for porteføljeselskaberne og i den indledende fase typisk på formandsposten.

Ved at have flere kilder til investeringer kan CAPNOVA nå op på en investering i en enkelt virksomhed på ca. 20 mio. kr.

Læs mere om CAPNOVA