Identifikation og formidling

 
 
 
Opsøgende arbejde

Henvendelser fra virksomheder

Egne netværk

Pengeinstitutter

Revisions-branchen

Corporate financehuse

Konsulenthuse

Advokater

Formidling af ydelser via PR
Minimumskrav skal være opfyldt

Vurdering af forretningsmodel, produkt, marked, ledelse, ejere og andre

Vurdering af match med fondens investerings-politik

Vurdering af kompetence-behov og kapitalbehov
Dialog med ejere

Informations-forespørgsel

Vurdering af kemi, ledelsespotentiale og virksomhedskultur

Enighed om prisniveau og kapitaltilførsel/ overdragelses-form/exitstrategi

Hensigtsaftale (term sheet)

Eksklusivitet
Analyse af forretningsmodel, budget og milepæle

Analyse af økonomisk og juridisk materiale

SWOT

Analyse af vækstpotentiale

Værdi-fastsættelse

Fastlæggelse af kritiske milepæle

Investerings-indstilling
Endelig kontrakt-forhandling

Enighed om fremadrettet strategi for virksomheden
Valg af ledelse og bestyrelse

Investeringsaftale
Fonden søger selv at identificere attraktive virksomheder, som kan passe ind i fondens investeringspolitik. Udover eget opsøgende arbejde vil fonden behandle henvendelser fra kapitalsøgende virksomheder og henvendelser fra andre interessenter som fx mindre corporate finance-huse og advokater, der kan have kendskab til potentielle porteføljevirksomheder.