Screening

 
 
 
Opsøgende arbejde

Henvendelser fra virksomheder

Egne netværk

Pengeinstitutter

Revisions-branchen

Corporate financehuse

Konsulenthuse

Advokater

Formidling af ydelser via PR
 
Minimumskrav skal være opfyldt

Vurdering af forretningsmodel, produkt, marked, ledelse, ejere og andre

Vurdering af match med fondens investerings-politik

Vurdering af kompetence-behov og kapitalbehov
 
Dialog med ejere

Informations-forespørgsel

Vurdering af kemi, ledelsespotentiale og virksomhedskultur

Enighed om prisniveau og kapitaltilførsel/ overdragelses-form/exitstrategi

Hensigtsaftale (term sheet)

Eksklusivitet
 
Analyse af forretningsmodel, budget og milepæle

Analyse af økonomisk og juridisk materiale

SWOT

Analyse af vækstpotentiale

Værdi-fastsættelse

Fastlæggelse af kritiske milepæle

Investerings-indstilling
 
Endelig kontrakt-forhandling

Enighed om fremadrettet strategi for virksomheden
Valg af ledelse og bestyrelse

Investeringsaftale
De virksomheder, som fonden har identificeret, vil gennemgå en screeningsfase, hvor fonden vil vurdere virksomhederne i forhold til fondens investeringspolitik og minimumskrav. Hvis virksomhed og fond matcher hinanden, vil der blive truffet beslutning om at fortsætte processen.