Rapporter

I forbindelse med etableringen af fonden CAPNOVA Invest Zealand (tidligere CAT Invest Zealand) i 2010 udgav vi denne profilavis. Læs Vejen til vækst - CAT som brobygger

I anledning af midtvejsevalueringen for CAPNOVA Invest Zealand og CAPNOVA Link (tidligere CAT Link) udgav vi denne profilavis. Blandt indslagene i aviserne er interviews med regionsrådsformand Steen Bach Nielsen, rektor for Københavns Universitet Ralf Hemmingsen og med en række af de virksomhedsejere, som har modtaget vejledning og/eller kapital. Læs profilavisen  Vejen til vækst - Vi er godt på vej

I denne rapport fra Oxford Research bliver CAPNOVA Invest Zealand fremhævet for at have skabt vækst og arbejdspladser i Region Sjælland. Rapporten er skrevet på basis af en evaluering af arbejdet siden etableringen af fonden, og en af konklusionerne er, at der er skabt arbejdspladser, som ellers ikke ville have eksisteret.
Læs rapporten Ekstern Evaluering af CAPNOVA Invest Zealand og CAPNOVA LINK