CAT med i ny erhvervsfond

Med en ny erhvervsfond går Sparekassen Sjælland sammen med en række regionale partnere ind og tager ansvar for adgangen til finansiering og kapital for vækstvirksomhederne i Region Sjælland. Fonden indeholder i alt 15 millioner kroner.

Fonden hedder FinanceZealand, og den tilbyder finansiering til sjællandske vækstvirksomheder. Bag FinanceZealand står Region Sjællands største lokale pengeinstitut, Sparekassen Sjælland fra Holbæk, CAT, Business LF og Væksthus Sjælland. 

- I Sparekassen Sjælland ser vi det som vores opgave at bidrage til at gøre Sjælland til et bedre sted at leve, arbejde og drive virksomhed. De sjællandske virksomheder er særligt udfordrede på deres finansiering, og her skal vi som sparekasse tage ansvar. Derfor går vi ind i FinanceZealand, fortæller Lars Petersson, ordførende direktør i Sparekassen Sjælland.

Region Sjælland er den region i Danmark, som er mest udfordret på finansiering. En række lokale og regionale banker har måttet dreje nøglen om, og undersøgelser viser, at næsten hver anden virksomhed, der går i banken, går helt eller delvist tomhændet derfra.

500.000 kr. i lånekapital
FinanceZealand tilbyder virksomhederne finansiering af op til 500.000 kr. Virksomhederne skal maksimalt være 5 år gamle og have taget de første skridt på markedet.

- Det nye, utraditionelle samarbejde i FinanceZealand åbner for nye muligheder for lånefinansiering af virksomheder på Sjælland, så de kan vokse og skabe nye job. Med etablering af FinanceZealand er det forhåbentligt muligt, at vi kan gøre endnu mere for spændende virksomheder i målgruppen, fortæller ordførende direktør Lars Petersson.

Hos CAT, som er partner i fonden, er direktør Kim Ove Olsen glad for endnu et tilbud til at øge væksten i Region Sjælland.

- Det er vigtigt, at der er stor bredde i tilbuddene til de sjællandske virksomheder. Hos CAT og CAT Invest Zealand har vi en række gode kapitaltilbud. Således har CAT Invest Zealand siden etableringen i 2010 formidlet investeringer på 50 mio. kr. i virksomheder i Region Sjælland. Behovet for yderligere vækst er stort, og vi er glade for at kunne være med til at sætte FinanceZealand i søen.

Regionalt vækstperspektiv
For Sparekassen Sjælland har netop det sjællandske perspektiv i FinanceZealand været afgørende.

- Vi mener, at lokale pengesager har det bedst på lokale hænder. Sparekassen Sjælland skal være en sund forretning, men vi skal også tage ansvar for vores regions udvikling. For når vores regionale erhvervsliv er i udvikling, har det også en positiv effekt for os. Vi skal være med til at løfte væksten i Region Sjælland, og det gør vi bl.a. med FinanceZealand, fortæller Lars Petterson fra Sparekassen Sjælland.

I Væksthus Sjælland, som overordnet skal administrere fonden, er der også stor glæde.

- Vi har sammen med den største regionale aktør på venturemarkedet, CAT, længe ønsket at forbedre finansieringsmulighederne. FinanceZealand kommer til at gøre en stor forskel for en del af vækstlaget. Vi glæder os til at udbetale de første lån i starten af det nye år. Vi har 15 mio. her og nu, men på sigt håber vi at kunne skalere fonden op og hjælpe endnu flere virksomheder, fortæller Mads Váczy Kragh, direktør i Væksthus Sjælland.

FinanceZealand indeholder i første omgang 15 mio. kr. De første 5 mio. kr. er bevilget af Vækstforum Sjælland fra EU’s fond for regional udvikling. Resten af midlerne kommer fra Sparekassen Sjælland, to fonde fra Lolland-Falster og lokale investorer. Vækstforum lægger vægt på, at erhvervslivet i Region Sjælland skal have de bedst mulige vækstbetingelser. Her er FinanceZealand endnu et vigtigt skridt i det arbejde og tager fast om nogle af de udfordringer i forhold til finansiering, som Vækstforum oplever, at virksomhederne står med.

Målet for Vækstforum er at skabe vækst og nye arbejdspladser i Region Sjælland.