God fondsledelse

Den 1. september 2014 trådte en ny lov om erhvervsdrivende fonde i kraft. Som led i den nye lovgivning har Komiteen for god Fondsledelse udarbejdet et sæt anbefalinger, som erhvervsdrivende fonde skal forholde sig til i årsrapporten, første gang for 2015. 

Bestyrelsen for CAPNOVA Invest Zealand gennemgår anbefalingerne for god fondsledelse på hvert årsmøde, hvorefter redegørelsen for god fondsledelse kan ses herunder:

Redegørelse for god fondsledelse for 2015.

Redegørelse for god fondsledelse for 2016.

Redegørelse for god fondsledelse for 2017.